Zespoły

W naszej Szkole prowadzone są zajęcia na których uczniowie mają możliwość uczenia się współgrania w zespole. Każdy uczeń w drugim roku nauki (cykl czteroletni) i czwartym (cykl sześcioletni) ma obowiązek uczęszczać na zajęcia zespołowe – na zespół kameralny, zespół perkusyjny lub chór. Zespół perkusyjny prowadzi p. Jacek Chojnacki. Pozostałe zespoły prowadzą poszczególni nauczyciele instrumentów: akordeonowy p. Andrzej Mantyk, smyczkowy p. Aleksandra Bratko, gitarowy p. Piotr Tyborski i p. Andrzej Głowacki oraz saksofonowy p. Andrzej Jórkowski. Zespół wiolonczelowy p. Katarzyna Trepiak, zespół klarnetowy p. Andrzej Pietraś.

zespół akordeonowy zdjęcie
zespół smyczkowy zdjęcie
zespół perkusyjny zdjęcie
zespół gitarowy zdjęcie
zespół saksofonowy zdjęcie
Skip to content